مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر كسي از ته دل قول بدهد مطالعه كند، ولي درس نخواند، چه ميشود؟

فرزندي به درس خواندن علاقه ندارد، ولي پدرش اصرار ميكند و به او امر مينمايد. بايد چكار كند در حالي كه ميخواهد پول دربياورد؟

چگونه ميتوان به كتابهاي استاد مولايي دست پيدا كرد؟

چه دعايي باعث تحكيم و تسكين قلب ميشود؟

چه موقعي خوابها بيشتر صادق ميشوند و عينا تعبير ميشود؟ و علت اين كه در حال خواب ديدن متوجه ميشويم داريم خواب ميبينيم چيست؟

دوست دارم سخنور باشم تا امر به معروف و نهي از منكر كنم. متأسفانه ميترسم و خجالتي هستم و نميتوانم از عهده اين كار برآيم. لطفاً براي موفقيت در اين كار كمكم كنيد. چنانچه كتابي در اين خصوص وجود دارد، معرفي نماييد.

از آن جا كه قرآن خدا را ولي مطلق معرفي ميكند، آيا اطلاق لفظ مطلقه بر ولايت فقيه درست است؟

با وجود آن كه امام راحل(ره) بارها از وجود روحانيت عزيز براي پيشبرد اهداف ملكوتي ياد نمودهاند، چرا از وجود روحانيت براي تدريس و تدوين كتابهاي ديني آموزش و پرورش استفاده نميشود؟

من هميشه احساس ميكنم همه را دوست دارم مخصوصا يكي از دوستان نزديكم را، ولي فكر ميكنم هيچ كس مرا دوست ندارد و دوستي يك طرفه است، لطفا در اين مورد راهنمايي بفرماييد.

من هميشه احساس ميكنم همه را دوست دارم مخصوصا يكي از دوستان نزديكم را، ولي فكر ميكنم هيچ كس مرا دوست ندارد و دوستي يك طرفه است، لطفا در اين مورد راهنمايي بفرماييد.

به كساني كه بي بند و بار و هرزه و بيسر و پا هستند، چگونه بايد امر به معروف كرد در صورتي كه آنها با حرف زشت جواب انسان را بدهند يا به دشمني بپردازند؟

از همان ابتدا علاقهاي به تحصيل در علوم پزشكي نداشتم و آن را به خواستة اطرافيان و متأثر شدن از جوّ قبول كردم . در عين حال نسبت به تحصيل و فراگيري علوم حوزوي علاقمند هستم. چگونه ميتوانم از دوس پزشكي جدا شده و به تحصيل در حوزة علميه بپردازم؟

  1. 311 از 4632