مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مهم ترين وظايف و مسئوليت هاي جوانان در عصر غيبت چيست؟

بنده اي سر تا پا گنه كار از درگاه خدا رانده شده هستم. همه درها به رويم بسته است. هر چي دعا مي كنم اجابت نمي شود. اميدم را از دست

داده ام. علاقه به هيچ چيز و هيچ كس ندارم. خود را موجودي اضافي و بي هدف مي پندارم. در خانواده كسي مرا درك نمي كند بلكه مي گويند ديوانه هستي و ... دعايم كنيد و راهنمايم باشيد.

اگر كسي دعاي ندبه را بدون ناله و زاري بخواند آيا دعايش صحيح است چون ندبه به معناي ناله و زاري است؟

پس از 24 سال خدمت در آموزش و پرورش مستأجرم و چهار ميليون و هفتصد هزار تومان بدهكارم، ناراحتي كليوي دارم از همسر اولم كه به علت سرطان فوت كرده چهار فرزند و از همسر دوم دو فرزند دارد كه يكي ناشنوا است. پول دارو درمان خودم و فرزندم و هزينة زندگي ام سنگين است. تقاضاي كمك و مساعدت مالي دارم.

پس از 24 سال خدمت در آموزش و پرورش مستأجرم و چهار ميليون و هفتصد هزار تومان بدهكارم، ناراحتي كليوي دارم از همسر اولم كه به علت سرطان فوت كرده چهار فرزند و از همسر دوم دو فرزند دارد كه يكي ناشنوا است. پول دارو درمان خودم و فرزندم و هزينة زندگي ام سنگين است. تقاضاي كمك و مساعدت مالي دارم.

دلم مي خواهد همه مرا دوست داشته باشند. براي اين كار چه بايد بكنم؟

در چه حدّي مي توانيم به خواب هايي كه مي بينيم و تعبيراتي كه از آن مي شود تكيه كنيم؟ خواب ها چقدر مي توانند در تصميم گيري هاي ما نقش داشته باشند؟

آيا هيپنوتيزم و احضار ارواح صحت دارد؟ توضيح دهيد.

نظر شما دربارة دكتر علي شريعتي و استفاده از آثار او چيست؟

واحد پاسخ به سؤالات به چه سوالاتي پاسخ مي دهد؟

وظيفة جوانان در برابر تهاجم فرهنگي دشمن چيست؟

آيا تراشيدن ريش حرام است؟ اگر كسي مرتكب آن شد از عدالت ساقط مي شود؟ آيا شهادت وي در دادگاه از ارزش ساقط مي گردد؟ (فتواي امام خميني)

  1. 327 از 4632