مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا وجود خال در طرف راست و يا چپ صورت نشانة شانس و اقبال است؟

خواب قيلوله چيست؟ چه فوايدي دارد و ترك آن باعث چه عواقبي است؟

ام الصبيان كه در دفع آن دعاهايي وارد شده است كه بود؟

در تحصيل مشكل پيدا كرده ام،به طوري كه بعضي وقت ها فكر مي كنم اي كاش درس نمي خواندم و به كار ديگري مشغول مي شدم!

مدتي است اعتقاداتم كم رنگ شده است كه نمي دانم علت آن چيست. لطفاً بگوييد از چه راهي مي توان به معرفت رسيد واعتقاداتي استوار داشت؟

علّت اين كه نبايد باسمه تعالي را سر هم نوشت اما بسم الله الرّحمن الرّحيم را سر هم مي نويسند، چيست؟

آيا به كسي كه به حج عمره مي رود مي توان حاجي گفت؟

چرا يكي در كشور توسعه يافته وث روتمند، ديگري در كشور فقير و خانوادة بي چيز به دنيا مي آيد؟

آيا دوست داشتن شخص هم جنس يا غير هم جنس با چشم و دل پاك عيب محسوب مي شود؟

من از مقام معظم رهبري تقليد مي كنم به اين دليل كه چند نفر مجتهد (جامعة مدرسين) ايشان را تأييد نموده اند، امّا گاهي شك مي كنم كه ممكن است ايشان اعلم نباشند يا اين كه در بعضي ابواب فقه اعلم نباشد. آيا هميشه بايد در اين باره تحقيق كنم؟ لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

در چه زمينه هاي ديگري مي توان با همين نشايي از شما راهنمايي خواست؟

قلب احساسات و مغر ادراكات را دريافت مي كند و بر اساس آن ماهيت انسان ها شكل گرفته و از يكديگر متفاوت مي شوند، حال اگر اجزايي چون قلب و مغز يك فرد به فرد ديگر پيوند بخورد، خصوصيات فرد دهنده به گيرنده منتقل مي شود؟

  1. 329 از 4632