مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پسري كه سر كار مي رود و پولي به دست مي آورد و مي خواهد با آن پول براي آينده اش پس انداز كند و براي امرار معاش، در مواقعي كه پول لازم دارد، آيا وظيفة پسر است كه از پولش استفاده كند يا وظيفة پدر است كه خرجي زندگي را به دست آورد؟

با توجه به فقر و درآمد محدود از شما تقاضاي كمك مادي دارم.

اين كه معمول است براي خريد اتومبيل در نوبت ثبت نام كرده و كارخانه علناً اعلام مي دارد به پول پرداختي شما تا زمان تحويل ماشين، فلان درصد سود تعلق مي گيرد، آيا در اين سود شبهة ربا متصور نيست؟

خانمي دندان پزشك هستم. مضطرب و پريشان احوال و فاقد روحيه. در خانواده اي رشد كردم كه هميشه بين پدر و مادر و ديگر اعضا درگيري بود. به طور مرتب با چالش هاي نااميد كننده روبرو بودم. در دانشگاه مورد توجه هيچ پسري قرار نگرفتم و اين مسئله از نظر روحي لطمة شديدي بر من وارد كرد. هيچ علاقه اي به زندگي ندارم و دليلي براي آن نمي بينم. لطفاً راهنمايي كنيد.

مشتاق مهاجرت به قم و تحصيل در حوزة علميه هستم، آيا با توجه به وضع اين جانب، اين كار ميسّر است؟

با وجودي كه آدمي فقير نيست، اما احساس فقر و حقارت ميكند. اين از چه حقارت و رنجهاي روحي حكايت ميكند؟

مدرنيته و پست مدرنيسم چيست؟

كتاب هاي خوبي كه در زندگي ما جوانان تأثير به سزايي دارد كدام است؟

علت خودكشي در جوانان چيست؟

برادرم گوسفند ديگري را كشت و من پول گوسفند را به صاحب آن دادم. پدر گفت: در عوض، يك گوسفند به تو مي دهم و من قبول كردم. بعد از مدتي پدرم گفت به جاي گوسفند بز مي دهم. باز قبول كردم. آيا الآن مي توان بز او را از او مطالبه كنم. در صورت مشخص بودن بز از نسل هاي آن چقدر مال من مي شود؟

چرا مسجد الحرام گفته مي شود؟

چرا رهبر معظم انقلاب در مورد بعضي افراد بسيار ضعيف برخورد مي كند؟

  1. 332 از 4632