مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بر اثر در آمد كم و نداشتن مسكن زندگي برايم بسيار سخت و مشكل است تقاضاي كمك دارم .

دختر چهار ساله ام حرف هاي زشت به زبان مي آورد چگونه او را وادار به ترك كنم ؟

چه گروه هايي در اوّل انقلاب در كشور وجود داشت؟ با توجه به اين كه اول انقلاب گروههايي در كشور وجود داشت، آن گروهها چه شدند؟

در كتاب رنجنامه از مسئله نهضتها و انحلال آنها نام برده شده است. لطفاً كمي توضيح دهيد.

آيا كتابي مبني بر قتل آقاي شمس آبادي توسط گروه مهدي هاشمي هست؟ آيا كتابي مبني بر اعترافات كامل مهدي هاشمي هست؟

سيد هادي هاشمي سرانجامش چه شد؟ هدايت شد يا همچنان در ضلالت باقي ماند؟ آيا زنده است يا معدوم شد؟

آيا سلسله اساتيد مرحوم شاه آبادي، استاد عرفان حضرت امام(ره) مشخص است؟ آنان را بيان فرماييد. شيوه تربيتي مرحوم آيت اللَّه شاه آبادي بر چه مبنايي بوده است؟

روال مدرك معادل در حوزه هنوز متداول است؟ آيا طرح اختصاص حقوق و مزايا به حوزه وحوزويان مورد موافقت قرار گرفت؟

مقام معظم رهبري عقيده داشتند كه دوره سطح در طول پنج سال به اتمام رسد تا طلاب با ورود سريعتر به دوره خارج، زودتر استعداد خود را تشخيص دهند و آن را دنبال كنند. آيا عمل به فرمايشهاي ايشان اين قدر پيچ و خم دارد كه اين مهم اين قدر معطل مانده است؟

سالياني از سفر مقام معظم رهبري به قم، دستور ايشان مبني بر رسيدگي سريع به وضع درسي حوزهها و جلوگيري از اتلاف عمر طلّاب و ماندن طولاني در دوره سطح و اصلاح كتب درسي و حذف و جايگزيني برخي از دروس، ميگذرد. چرا تا كنون اقدامي در خود توجه صورت نگرفته است؟

چرا شوراي مديريت حوزه علميه قم تمام حوزههاي كشور را الزام ميكند كه تحت پوشش شورا قرار گيرند؟

داراي هوش و استعداد كافي هستم , در درس و مطالعه ضعيف هستم و در امتحانات موفق نمي شوم ,لطفاً بگوييد چه بايد كنم ؟

  1. 352 از 4632