مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اينجانب 19 ساله، دانشجوي سال اول رشته مهندسي صنايع، گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستمها هستم. در خصوص معرفي اين رشته و آينده شغلي و منابع و مطالب مربوط به آن مرا راهنمايي كنيد؟

مشكل كم درآمدي , مريضي و نداشتن مسكن بسيار رنجم مي دهد تقاضاي كمك و ياري دارم .

چرا در جامعهء ما جناح گرايي زياد شده است و جناح ها همديگر را مي كوبند, در حالي كه به فكراقتصاد كشور نيستند؟

خودارضايي (جنون شهواني ) را به صورت كامل و واضح توضيح داده و راه هاي پيشگويي ودرمان آن را بنويسيد.

براي اين كه بتوانيم در كنكور موفق باشيم علاوه بر تلاش چه كار كنيم؟ براي اين كه مطالب يادمان نرود، چه كار كنيم؟ آيا دعايي هست كه بخوانيم؟

آيا در قانون اساسي آمده است كه اگر يكي از وزراي كابينه 9ماه مانده به اتمام دوره رياست جمهوري استعفا دهد يا بركنار شود, رئيس جمهور نمي تواند وزير جديدي به مجلس معرفي كند و فقطمي تواند سرپرست براي وزارتخانه انتخاب كند؟

چه كساني تا به حال وارد خانه خدا شده اند ؟

آيا دموكراسي به جمهوري اسلامي ارتباطي دارد, كدام يك ديگري را شامل مي شود؟

كلمه (مهزيار) چه واژهاي است؟ آيا واژه بيگانه است؟ چرا ثبت احوال اين نام را براي فرزندانمان نميپذيرد؟

اين كه فقر ديوار به ديوار كفر معرفي شده است، منظور چيست؟

براي درمان چه بايد كرد؟

دائماً سؤالات اعتقادي فراواني به ذهنم راه مي يابد, به طوري كه از درس بازمانده ام و اعتقاداتم سست شده است . لطفاً بگوييد چه بايد بكنم ؟

  1. 355 از 4632