مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا با توجه به تعدد و تنوع سؤالات فقهي و كلامي و فلسفي و... حوزه و روحانيت برنامه مشخص ومدوني دارد؟ چند مركز پاسخگويي رسمي وجود دارد؟ آيا صلاحيت اين مراكز مورد تأييد بزرگان حوزه وروحانيت است ؟ آيا چاپ كتب و نشريات مذهبي با نظارت و مجوز روحانيت صورت مي گيرد؟

مدتي است باپسري كه دانشجوي دانشگاه آزاد است آشنا شده ام و قصد ازدوغج بااو رادارم ولي او به خاطر مخالفت خانواده و ناراحتي قلبي مادرش به اين كار اقدام نمي كند, حال چه بايد بكنم ؟

آيا پدر ميتواند از پسر ربا بگيرد؟

پرستار و بسيجي هستم با 19 ماه سابقه جبهه، علاقه شديدي به خدمتگزاري حجاج در مكه و لبنان و... دارم؛ اگر امكان دارد از طريق هلال احمر زمينهاش را برايم فراهم كنيد؟

درباره ارزش علم توضيحاتي دهيد تا بتوانم با جديت درس بخوانم ؟

چگونه مي توانيم به همهء وظايفمان مانند درس خواندن , عبادت كردن و ديدار اقوام و... عمل كنيم ؟

با اين كه درباره موضوعي اطلاعات كافي دارم، اما هنگام صحبت يا سخن راني نميتوانم آن را تشريح كنم، يا هنگام صحبت كردن دل شوره و اضطراب پيدا ميكنم. چه بايد كرد؟

بعضي از دوستانم مرتكب كارهاي زشت ميشوند، ماندهام كه با آنها چه كار كنم! اگرقطع رابطه نكنم ميترسم آلوده شوم و اگر قطع رابطه بكنم، مشكل ديگري پيش ميآيد. كمكم كنيد كه چه كار كنم؟

دريافت اضافه كار براي شاغلين ادارات دولتي بابت شركت در فراخواني بسيج چه حكمي دارد؟

اگر زن يا مرد وسواس داشته باشد آيا ديگري مي تواند به او اطمينان دهد كه آب به همه بدن رسيده است واين گونه به او كمك كند؟ در ضمن آيا گرفتن وام در حوزه امكان دارد؟

روابط دوستانه من و يكي از همكلاسيها به كدورت گراييده است. خصلت دوست من اين است كه مدّتي را با يك نفر دوست مي شود، بعد او را رها مي كند و دوست ديگري انتخاب مي كند. از طرفي چون من و او در يك تيم ورزشي، بيشتر در تماس هستيم، بفرماييد چه رفتاري را با او داشته باشم؟

انسان به جاي گوش دادن به نوارهاي غير مجاز چه كاري ميتواند بكند؟

  1. 357 از 4632