مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه كمبودهايي را در جامعه احساس مي كنيد كه موجب دوري ما از يكتاپرستي ايده آل گشته است ؟

نقش روحانيت را در مورد جوانان شرح دهيد؟

عواملي كه باعث شده جوانان ما متأسفانه آنطور كه بايد و شايد به مسائل معنوي نپردازندچيست ؟

به نظر جنابعالي آيا يكتاپرستي جوانان ما نسبت به سالهاي پيش دچار افت گشته است ؟ لطفاًتوضيحاتي بفرماييد.

چرا بعضي داراي ثروت و بعضي فقير يا عده اي زيبا و عده اي زشت اند؟

چرا خداوند تبعيض قائل شده و فرق گذاشته است ؟! آيا در ثواب و جزا فرقي بين اين گونه افراد هست ؟

من با مشكل بزرگي مواجه هستم كه با هيچ گناهي در دنيا قابل قياس نيست چه بايد بكنم؟

وسواس درد بي درمان من است و زندگي مرا به جهنّمي سوزان تبديل كرده، راه حلّ چيست؟

من انساني گوشه گير و منزوي هستم از روز اول در خانوادهاي با سرو صدا و ناآرامي و خلاء محبت و تحقيرها... مواجه شدم، خودباختگي، ترس از ديگران گوشهگيري و كم حوصلگي از خصوصيات من است. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

براي شهر فردوس چون امام جمعه ندارد از مسئولين درخواست امام جمعه نمائيد.

من علاقه به فراگيري علوم و دروس حوزوي دارم و ميخواهم بدانم مدت آن چند سال است و هم چنين در رشته علوم سياسي چه درس هايي از همه بيشتر نياز است؟

تا كنون چه كتبي در زمينه وصف عالم بهشت و جهنم در حوزه علميه قم تأليف شده است؟

اگر پيرمردي ميخواهد از خيابان عبور كند آيا زن ميتواند دست او را بگيرد و از خيابان عبور دهد؟

  1. 389 از 4632