مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توانم وارد حوزه شوم ؟

به سبب بروز مشكلاتي بين زوج و زوجه و طلاق زوجه و نيز اظهارات زوجه و قراين وشواهد موجود ممكن است بچه نامشروع باشد يا زوجه مورد را سرراهي يا پرورشگاهي و غيره به فرزندي اختيار كرده باشد. سؤال اين است كه در صورت شك بين دو حالت اجراي لعان چگونه امكان دارد؟

در حين طلاق , زوجه ادعاي حامله بودن از شوهر كرده و زوج بنا به ملاحظاتي قبول نمود;

ـ آيا اقرار زوج با توجه به اوضاع خاص , موضوعيت دارد؟

ـ آيا انكار بعد از اقرار, شرعاً مسموع است ؟

اگر مقدور است رسالهء آيةاللّه بهجت را برايم ارسال كنيد؟

براي طرّاحي پرسش نامه اي ياري ام دهيد. اگربخواهيم ميزان عبادت افراد را نمره بدهيم , چه ملاك هايي را بايد در نظر بگيريم ؟

تحقيق دربارهء تأثير قرائت كلام الله مجيد بر روي خواب و درد واسترس و... را كه تا كنون صورت گرفته است , براي بنده ارسال نماييد.

فاصلهء بين لفظ و معنا چقدر است ؟

دانشجوي پزشكي هستم . دنبال حقيقت زندگي هستم ; چرا زنده ام و هدف واقعي از زيستن چيست و چه بايد باشد؟ براي چه مي خواهم يك پزشك باشم و چگونه بايد زندگي كنم , تا هنگام مرگ ,شرمنده و پشيمان نباشم ؟ در مرحلهء عمل رسيدن به اهداف زندگي چيست ؟

چرا اداره مساجد وضعيت مطلوبي ندارد؟ و گاهي افراد بدسابقه مجاور مسجد هستند؟ چرا در عصر كامپيوتر و تكنولوژي , امور مساجد به طور رايانه اين انجام نمي گيرد و وظايف روحانيون مشخص نمي شود تا آن هامسئوليت داشته باشند؟

4 چرا در گزينش طلبه دقت كافي نمي شود؟ چرا مانندبودايي ها كه براي مسئوليت و رهبري معبدي , از دوران كودكي شخص مورد نظررا كنترل مي كنند, عمل نمي شود و مثلاً دانش آموزي را كه در سوم راهنمايي متوقف شده , مي پذيرند و بعد هم در آمد روحانيت آغشته به دين است ؟! چرادربارهء اين مسئله فكر اساسي و اقدام قانوني نمي شود؟!

چند سال است كه دچار انحراف جنسي شده ام . براي درمان آن چه بايد كرد؟

در صورت امكان آدرس انتشاراتي كتاب تأليف صادق حسن زاده را برايم بنويسيد.

  1. 392 از 4632