مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

به نظر بنده روزنامهء فراجناحي وجود ندارد و تا رسيدن به مرحلهء انتشار آن روزنامه ها, جامعهء ايران بايد مراحل و مسيرهاي پرپيچ و خمي را طي كند. اينطور نيست ؟

3 در پايان سفرهء نذر و حاجيان و يا در ماه محرّم , دعايي مي خوانند. لطفاً دعا را برايم بنويسيد و اگرمدركي دارد, بنويسيد.

بنده دانشجوي رشتهء رايانه مي باشم . دوستي كوچك تر از خودم دارم كه با افراد نابابي معاشرت دارد و به دليل كم تجربگي دست به بعضي كارهاي خلاف شرع و عقل مي زند. او مي گويد انسان بايد همه چيز راتجربه كند! چه كار كنم او را از مهلكه نجات دهم ؟

مادري هستم داراي چهار دختر و يك پسر. يك دختر و پسرم ديپلم گرفته اند و الآن بيكار مي باشندو وضعيت مالي ما بد است و در مضيقه هستيم . خواهشمندم مشكل بي كاري اين دو فرزند را برطرف كنيد تا بتوانندكمك خرجي خانواده باشند.

آيا مي توانيم از واحد پاسخ به سؤالات , پرسش هاي سياسي كنيم ؟

جناح چپ و راست چيست ؟

اگر كسي براي مدت مثلاً بيست سال مي خواهد در شهر ديگري زندگي كند, آيا وطن دوم اومحسوب مي شود؟

حزب جمهوري اسلامي در چه سالي تأسيس شد و در حال حاضر چه كساني در آن عضويت دارند؟ چه كساني رياست آن را به عهده دارند و فعاليت اين حزب در چه مواردي است ؟

توصيه هاي مقام معظم رهبري در مورد نماز چيست ؟

توصيه هاي امام (ره ) در مورد نماز چيست و نماز از ديدگاه امام چگونه بود؟

چرا امام خميني (ره ) در شهادت فرزندشان گريه نكردند و آن را از الطاف خفيّهء الهي دانستند, امادر شهادت استاد مطهري گريه كردند و گفتند كه حاصل عمرم از دست رفت ؟

فايدهء جنگ چه بود؟

  1. 406 از 4632