مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رزمندگان در جبهه بيش تر نمازشان را به جماعت مي خواندند يا انفرادي ؟

آخرين نماز امام (ره ) كي بود؟ آيا آخرين نمازشان را در اول وقت به جا آوردند؟

تعداد شهداي انقلاب و جنگ و تعداد جانبازان و مفقودالاثران و رزمندگاني كه در جنگ شركت داشتند, چه قدر بود؟

چرا امام ديدار با رزمندگان را كه عازم جبهه هاي نبرد بودند, بر نماز اوّل وقت ترجيح دادند؟

خانم معلمي دچار لكنت زبان است . چهار نفر از اعضاي خانواده همين مشكل را دارند. گاه لكنت او كم تر و گاه شديدتر است . لطفاً راهنمايي كنيد.

چند مجله و نشريهء خوب براي دانش آموزان نام ببريد.

دانش آموزان چگونه مي توانند كتاب را به خوبي كه معلّم مي خواهد ياد بگيرند؟

چه كار كنيم با ديگران صميمي باشيم و آن ها ما را دوست داشته باشند؟

چگونه مي توان محدوديت ها و مقدرات آموزشي و انضباطي دست و پا گير مدرسه را به فراموشي سپرد و با آرامش خاطر به مطالعه و يادگيري پرداخت ؟ ضوابط اجبار و تحميلي , با روحيات دانش آموزان كه خواهان آزادي فكر هستند, همخواني ندارد.

اولين مسجدي كه در ايران احداث گرديد, چه نام داشت ؟

اولين بيمارستان كشور در كدام شهر بنا گرديد و نام آن چه بود؟

اولين فيلسوف ايراني چه كسي بود؟

  1. 407 از 4632