مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كساني كه واجد حق الهي حكومت كردن هستند, چه كساني مي باشند و با چه دليلي ولايت فقيه اثبات مي شود؟

آيا پولدار و بي پول از لحاظ بهره مندي از ثواب و رحمت الهي مساويند؟ كسي كه دم به دم به زيارت مكه و مشاهد مشرفه مي رود, با آدمي كه فقير است و نمي تواند اين كارها را بكند, آيا در آخرت از عدالت خداوند بهره مند خواهند شد؟ ثواب كدام بيش تر است ؟

در مورد اين كه من در گذشته دلم را ارزان فروختم و شايد افرادي به من بدبين شده اند, چه بايدبكنم تا نظر آنان را نسبت به خودم عوض بكنم و به چشم دختر بد به من نگاه نكنند؟

نسبت به كسي يا چيزي كه آن را دوست دارم , تعصب بي جا دارم و واقع بين نيستم . چه كار كنم تاواقع بين باشم و نسبت به شخصي دچار تعصب نشوم ؟

زود عصباني مي شوم و سر موضوع كوچكي داد و بي داد مي كنم . چه كنم كه زود عصباني نشوم ودر حال عصباني چه كار كنم ؟

چگونه با افراد رابطه برقرار كنم , چون نمي توانم مثلاً با ميهمانان يا حتي بچه ها حرف بزنم و با آنان گفت و گو كنم .

در مدرسه و سركلاس هنگام مطالعه زود كسل مي شود و در فكر فرو مي روم و جنگ رواني بادوستانم دارم . چه كار كنم كه دچار اين مشكلات نشوم ؟

مشكل ديگر من اين است كه در مواقع حساس , تصميم گيري براي مشكل است و عقلم كارنمي كند و نمي توانم مهم ترين را برگزينم , چه كار كنم ؟

اين جانب با اين كه قبلاً خدماتي بودم و الآن بهيار و كمك بهيار شده ام و بايد به خاطر مسئوليت بيش تر و كار سخترتر, مزاياي بيش تري دريافت كنم , ولي كم تر از قبل , به من پرداخت مي كنند. در ثاني با 24سال خدمت , در گروه شش قرارم داده اند, در حالي كه بايد در گروه نه باشم . و از طرفي توان كمك و خرجي به عيال خودرا ندارم . لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

تأثير علم و ثروت در پيشرفت انسان چگونه است ؟

در مورد كساني كه ولايت فقيه را قبول ندارند, توضيح دهيد.

راه نجات جوانان از فساد و بزه كاري اخلاقي و كشاندن آنان به مسير هدايت الهي چيست ؟

  1. 412 از 4632