مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر كسي از ما غيبت كرد، وظيفه ما چيست؟

به نظر شما چرا هر چه براي بعضي از جوانان دعا مي كنم كه هدايت شوند، هدايت نمي شوند؟! آيا اين امر بستگي به خود جوانان دارد كه اراده كنند خدا ايشان را هدايت كند؟

در اكثر كتاب ها و منابع ديني توصيه به صبر شده است كه : هر كسي صبر كند، خدا در عوض به او احسان و نيكي مي كند و روزي مي دهد. آيا در مكاني كه جوانان فساد و گناه مي كنند، بايد صبر كرد و چيزي نگفت؟

به نظر شما چرا بعضي از انسان ها از آزادي برداشت بد مي كنند؟ آيا آزادي خوب و بد هم دارد؟

چرا آدمي براي انجام هر كار بدي هيجان و شوق بيش تري نسبت به انجام كار خوب دارد؟

چرا هر چه ميزان سواد دانشگاهي افراد اضافه مي شود، به تنهايي آن ها نيز افزوده مي گردد؟

بعضي از افراد به كساني كه طلبه ميشوند، توصيه مي كنند لباس نپوشند و با همين لباس عادي تبليغ كنند. دليل آن افراد اين است كه مردم به اين لباس بدبين شده اند؛ چگونه بايد به اين شبهه پاسخ داد؟

فتواي مقام معظم رهبري در مورد رقص چيست و منظور از شهوت چيست؟

مبدأ سال هاي ميلادي و شمسي چيست؟

حكم چك و سفته در معاملات چيست؟

از چه طريقي مي توان شجره نامه و ريشة خانوادگي خود را پيدا كرد؟ آيا غير سادات نيز شجره نامه دارند؟

چرا در بحث شهادت شهود شهادت دو زن عادل به اندازة شهادت يك مرد عادل ارزش دارد؟ توضيح دهيد.

  1. 419 از 4632