مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

موقع خشم و غضب چه دعايي بخوانم تا باعث آرامشم شود؟

قدس شريف به چه معنا است؟

چرا مي گوييم: مرگ بر آمريكا در صورتي كه خود مردم آمريكا هم از دست جنايات بوش ناراحتند؟

چرا نمي گوييم: مرگ بر بوش؟

در موقع خواب، روح به كجا مي رود؟ آيا در آن مكان ها كه سير مي كند، واقعاً به آن جا رفته است؟

حكم نوارهايي كه با مهر وزارت ارشاد مجوز آن ها صادر مي شود و اصطلاحاً مجازند چيست؟

آيا اين حديث كه راه هاي رسيدن به خدا به تعداد مردم است، صحت دارد؟ آيا معنايش اين است كه هر كس با هر كاري مي تواند به خدا برسد؟

مگر نمي گويند كه مرده اي زنده شود، كور و لال و كر خواهد شد تا نتواند از آن جهان خبر دهد، پس مطالب كتاب سياحت غرب چگونه توجيه مي شود؟

در مفاتيح آمده كه مثلا اگر فلان نماز را بخواني يا فلان ذكر را بگويي، برابر با چند هزار ثواب است و يا تمام گناهان پاك مي شود. اين مطالب چگونه قابل توجيه است؟

احكامي كه براي نقص عضو عمدي شخصي مانند چشم و دست وجود دارد، آيا براي قصاص كافي است؟

چرا غرب با وجود فساد هميشه در حال پيشرفت علمي است؟

چرا عكس زن در اعلامية فوت او زده نمي شود؟

آيا شخصي كه خودكشي نموده و در هنگام مرگ پوزش طلبيده ، ممكن است با دعاي اطرافيان و خيرات و صدقات مورد عفو خداوند قرار گيرد؟

  1. 422 از 4632