مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خداوند توبه كسي را كه به او كفر ورزيده، مي پذيرد؟
راه عملي براي برخورد با حالاتي كه در آن افسرده هستيم چيست؟
براي رهايي از افكار و وسوسه هاي شيطاني، چه بايد كرد؟
من اگر چه موفق به نماز شب هستم ولي گرفتار خودارضايي هستم، راهنمايي كنيد.
آيا بازيگري در فيلم، مانع از سير الي الله و تهذيب نفس است؟
آيا ارتباط صميمي بين دختر و پسر در هنگام همكاري و يا ميهماني مانع از قرب الهي مي شود؟
با پسري كه 3 سال از خودم كوچكتر است آشنا شده ام. او از من مي خواهد تامدتي با او دوست باشم ولي احساس گناه مي كنم لطفا راهنمائي ام كنيد.
انسان چگونه مي تواند عيب خود را بيابد؟
راه هاي حصول يقين در اعتقادات را بيان فرماييد.
در زمان غيبت امام زمان(عج)، مردم نسبت به آن حضرت چه وظايفي دارند؟
مهم ترين عوامل سعادت در زندگي زناشويي چيست؟
با وجود منكرات موجود در جامعه چگونه خود را حفظ كنيم؟
  1. 477 از 4632