مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ ایت الله علوی گرگانی به پوشش کف پا در نماز
پاسخ ایت الله علوی گرگانی به انحراف قبله
پاسخ ایت الله علوی گرگانی حکم خون خشک شده
پاسخ ایت الله علوی گرگانی به وجود نمک با درصد بالا در اب ها و حکم آن ها
پاسخ ایت الله سیستانی به شرایط استخاره
پاسخ ایت الله سیستانی به حکم استفاده از اسپری تنفسی (تنگی نفسی) در روزه
پاسخ ایت الله سیستانی به حق حضانت فرزند سالم برای مادر مبتلا به ایدز
پاسخ ایت الله سیستانی به حضانت فرزندان
پاسخ ایت الله سیستانی به توضیح در مورد احکام جهر و اخفات
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به نائب در وضو
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به مایع های مست کننده
پاسخ ایت الله مکارم شیرازی به طریقه انجام غسل ارتماسی
  1. 48 از 4632