مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بهترين راه براي رهايي از ريا و افكار غرور آفرين چيست؟
توبه كامل از گناه بزرگ خودارضايي چگونه است؟
در مسائل اعتقادي دچار ترديد شده ام، لطفا مرا راهنمايي كرده و چند كتاب در اين زمينه معرفي كنيد.
براي يافتن حضور قلب در نماز چه بايد كرد؟
آيا اگر انسان به هر چيز زيبايي به قصد لذت نگاه كند گناه است؟راه ترك آن چيست؟
براي نزديكي و انس به نماز، چه بايد كرد؟
راه هاي استحكام ايمان و يقين چيست؟ با استفاده از روايات بيان كنيد.
به خواندن نماز شب خيلي علاقه دارم، ولي از ترس اجنه و ارواح نمي توانم شب ها برخيزم، چه كنم؟
راه اساسي براي درمان رذايل اخلاقي مثل حسادت چيست؟
علت كسالت در انجام عبادات چيست؟
آيا مي شود يك دختر عارف و عاشق خدا شود؟
گناهاني كه حجاب من شده اند، مرا عذاب مي دهند، براي رقت قلب چه كنم؟
  1. 480 از 4632