مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا عشق ورزيدن به ديگران گناه است؟
بي احترامي به مادر و نافرماني از او چه حكمي دارد؟
حدود اطاعت زن از شوهر چيست؟
حكم شنيدن صداي ترانه و موسيقي و وظيفه انسان در برابر كساني كه ترانه و موسيقي گوش مي كنند چيست؟
اگر دو دختر يكي به نقش زن و ديگري به نقش مرد بازي كند و خود راسرگرم نمايند آيا گناه كرده اند؟
دوستي دارم كه خيلي به هم عشق مي ورزيم، و گاهي يكديگر را در آغوش مي گيريم ضمنا گاهي اوقات نماز شب هم مي خوانيم براي رهايي از اين مشكل چه كنيم؟
آيا به شوخي دروغ گفتن گناه است؟
آيا فرزند در مقابل حرف هاي زور پدر و مادر، مي تواند ازخود دفاع كند؟
وظيفه انسان در برابر شنيدن غيبت و حرف هاي ناروا چيست؟
حكم عمل به گناهي كوچك تر براي فرار از گناه بزرگ تر چيست؟
خانم سيده اي است كه اصلا سواد ندارد ولي مشغول دعانويسي و روضه خواني است وظيفه ما در قبال او چيست؟
خشوع در نماز به چه اعمالي اطلاق مي شود؟
  1. 488 از 4632