مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توان دل از زنگار گناه پاك و فكر گناه را از سر بيرون برد
حد استمنأ چه قدر است راه پاك شدن از اين كار چيست؟
اين مطلب كه انسان اگر در شب قدر توبه نكند بخشيده نخواهد شد تا شب قدرآينده با اين مطلب كه انسان هميشه بايد توبه كند چگونه قابل جمع است
آيا اينكه انسان فكر مي كند خدا او را دوست دارد اشكال دارد
هنگام دعا و خواستن از خدا تصويري از ابر و باد و غيره در ذهنم خطورمي كند آيا اين شرك است؟
با اينكه انسان بسيار گناهكاري هستم اما دوست دارم بميرم وخدا را ملاقات كنم و در جوار او باشم آيا اين گناه است؟
اين گفته امام علي(ع) را توضيح دهيد خوابيدن بر شكم خوابيدن شيطان است
انسان چگونه مي تواند عقل را بر هواي نفس غلبه دهد؟
رابطه تقوي با اخلاص و نظم چيست؟
نقش استاد در عرفان و اخلاق چه اندازه اهميت دارد؟
آيا تربيت مذهبي مثل رفتن به مسجد و... را از زمان كودكي به بچه بياموزيم؟
آيا داشتن احساسات لطيف خوب است حد و مرز دوستي و علاقه به ديگران تاچه حد است
  1. 493 از 4632