مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ارتباط روح و جسم به چه شكل است ؟
تفاوت روح حيواني و انساني چيست ؟
آيا به تدريج كه جسم بزرگ مي شود روح هم بزرگ مي شود ؟
آيا روح انسان از قبيل موجودات و با آفرينش بدن به آن تعلق مي گيرد يا اينكه بدن قبل ازدواج آفريده مي شود ؟
اگر روح در عالم برزخ مي تواند به كمال برسد پس چرا خودكشي گناه است ؟
تفاوت روح حيواني و انساني در چيست ؟
براي برخاستن از خواب در ساعتي خاص ، چه دعايي بايد خواند ؟
وقتي انسان خواب مي بيند كه دوستش در كنار اوست ، آيا آنچه در خواب ديده ، روح دوست اوست ؟
در مورد خواب هاي صادق ، چگونه ميان امري وجودي ( رؤيا ) و امري عدمي ( حادثه واقع نشده ) ارتباط برقرار مي شود ؟
كيفيّت و حقيقت خواب ديدن چگونه است ؟
آيا روح هنگام خواب از بدن بيرون مي رود ؟
خواب ها بر چند گونه اند ؟
  1. 527 از 4632