مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا به دين اسلام خرافات راه نيافته است ؟ آيا چنين نيست كه اگر انسان بخواهد به تمام وظايفي كه در رساله ي عمليه آمده است ، عمل كند ، بايد نيمي از وقت خويش را صرف كند ؟
آيا شانس وجود دارد يا نه ؟
آيا درست است كه براي رفع چشم زخم بايد تخم مرغ شكست ؟
چشم زخم و تفأّل چگونه است و چرا اعتقاد به تأثير فال بد شرك است ؟
آيا چشم زدن واقعيّت دارد ؟
مراسم چهارشنبه سوري چه حكمي دارد ؟
روح انسان هاي پليد چگونه باگناه و زشتي انس و خو گرفته است؟
2- چگونه انسانهاي دنيائي مولايي شوند تا در آخرت دچار ندامت و تضرر نشوند ؟
چرا انسان هاي مؤمن دچار گرفتاري و بلاي بيشتري هستند و حال آن كه مشركان و افراد بي اعتقاد در برخورداري بيشتري به سر مي برند؟
آيا كسي كه گناهي مرتكب شده است بايد براي حفظآبرو محلّ زندگي خود را ترك كند؟
قـرآن درباره پرهيزكاران در آيه 134 سوره آل عمران مي گويد : آنها در همه حال انفاق مي كنند چه موقعي كه در وسعتند و چه زماني كه در محروميتند انسان در حال تنگدستي چگونه مي تواند انفاق كند ؟
در آيـه 29 سـوره اسـراء آمـده : و لا تـبـسطها كل البسط فتقعد ملوما بيش از حددست خود را مـگشاي تا مورد سرزش قرار بگيري كه در حقيقت دستور به رعايت اعتدال در انفاق مي دهد اين سوال پيش مي آيد كه در سوره دهر و آيات ديگر قرآن و همچنين روايات ستايش و مدح ايثارگران شـده كـه حـتـي در نـهايت سختي از خود مي گيرند و به ديگران مي دهند , اين دو چگونه با هم سازگار است ؟
  1. 530 از 4632