مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله بهجت درباره صدای زن
پاسخ ایت الله بهجت در باره شلوار تنگ
پاسخ آیت الله بهجت در باره شوخی با زن نامحرم
پاسخ آیت الله گرامی درباره خمس یارانه
پاسخ آیت الله گرامی درباره حکم روزه خواری در ملا عام
پاسخ آیت الله گرامی درباره خمس شخص بدهکار
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره نماز نخواندن در قبل از اسلام اوردن
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره زکات فطره
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره روزه مستحبی
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره قضای روزه ایام حیض
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره کفاره روزه
پاسخ آیت الله حکیم درباره غسل نکردن درماه رمضان
  1. 56 از 4632