مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وقتي نامزدم اظهار عشق مي كند، هيچ غروري ندارد، چگونه مي توان او رامغرور كرد تا علاقه ام به او بيشتر شود؟
خوشبختي واقعي در چيست؟
در خانه ما هميشه دعوا است پدرم رفيق باز است مادرم هم تحمل ندارد؟
من با كوچك ترين حرفي ناراحت مي شوم و سرم درد مي گيرد. و هر چه درس مي خوانم فراموش مي كنم؟
مي خواهم در خانه با مهر و محبت باشد چه كنم؟
دوست بنده به خودارضايي و استمنا دچار شده است، چه توصيه اي داريد؟
براي ايجاد روحيه اميد در خود، بايد چه كار كرد؟
با دختري نامزد شده ام مسائل شرعي را رعايت نمي كند، لطفا مرا راهنمايي فرماييد.
چه ملاك هايي براي انتخاب دوست اهميت دارد؟
آيا ازدواج با قوميت هاي ديگر در زندگي زناشويي مشكل ساز است؟
بينش انسان در برخورد اول نسبت به ديگران بايد چگونه باشد؟
صحبت كردن با نامحرم حتي به قصد راهنمايي چگونه است؟
  1. 564 از 4632