مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بعد از فوت پدرم شرايط درس خواندن برايم مقدور نيست براي تمركز حواس چه بايد كرد؟
خواهرم علاقمند پسرخاله ام شده و با هم رابطه تلفني و نامه اي دارند آيا اين ارتباط درست است؟ چه كنيم تا اين وابستگي كم شود و معيار ازدواج را بيان كنيد.
خواهرم بسيار متدين و آرام است اما شوهر و خانواده شوهرش به اوبي احترامي حتي كتك مي زنند چگونه مشكل او را برطرف كنم؟
علاقه بسيار شديدي براي ازدواج با دختري دارم كه جواب ردمي دهد چه كاركنم؟
فوت يكي از دانشجويان در خوابگاه تاثير بدي روي روحيه ام گذاشته و به لرزش دروني مبتلا شده ام لطفا مرا راهنمايي فرماييد.
روحيه كمك به ديگران را دارم ولي خلوص نيت ندارم چه بايد كرد؟
بعضي از اوقات از روي احساسات كاري را انجام مي دهم كه عواقب خوبي ندارد و عذاب وجدان مي گيرم لطفا در اين مورد هم مرا راهنمايي فرماييد.
چگونه مي توان غم را از صورت افرادي كه مشكلي هم ندارند برطرف نمود؟
صورتم لك دارد و احساس حقارت زياد و عدم اعتماد به نفس دارم چه كاركنم؟
كمي بدبين و زودرنج هستم كه ممكن است حرف نابجايي بزنم براي رفع آن چه كنم؟
وقتي وارد رختخواب مي شوم فكرهاي بد نمي گذارند حتي به اوج و عكس العمل مي كشاند با اين مشكل چه كنم؟
آيا صحبت كردن زن با مرد نامحرم كه به نيت خير باشد اشكال دارد؟
  1. 568 از 4632