مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا لازم است كه همسر انسان با او همفكر باشد؟
اكثر مردم جهان به ويژه قشر جوان دچار افسردگي هستند راه مقابله با اين بيماري چيست؟
براي كاهش احتلام چه بايد كرد؟
عوامل دلشورگي چيست؟
مدتي است كه نسبت به همه چيز بي احساس شده ام و شوق تلاش و كوشش ومطالعه ندارم لطفا مرا راهنمايي كنيد.
مي خواهم با يكي از فاميلهايم ازدواج كنم ولي والدينم به خاطر اخلاق مادرايشان مخالف اين امر هستند لطفا مرا راهنمايي كنيد.
براي از بين بردن حالت وسواس در طهارت چه بايد كرد؟
احساس تنهايي منجر به افسردگي روحي در من شده، براي رهايي از اين مشكل چه كنم؟
چگونه پسران مي توانند از دختران دانشجو در دانشگاه با توجه به عدم شناخت خانواده اش شناخت كافي به دست آورند؟
براي افزايش رشد شخصيتي مثبت در خانواده و اجتماع چه راهي را پيشنهادمي كنيد؟
براي افزايش روحيه خودباوري در شخص به چه معيارهايي بايد توجه شود؟
براي ايجاد تاثير مثبت در افراد چه كارهايي الزامي است؟
  1. 573 از 4632