مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره زکات ندادن
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره جهزیه
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره خمس هدایا وسکه
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره زکات فطره
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره حکم روزه مستحبی برای پسر بزرگتر که روزه قضای والدین بر ذمه دارد
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره حکم نیابت تبرعی در روزه
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره حکم عدول از نیت روزه استیجاری به روزه مستحبی
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره ماموریت در مناطق اهل سنت
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره ائمه جمعه اهل سنت
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره نماز جماعت پشت سراهل سنت
پاسخ آیت الله گرامی درباره افطار روزه قضا
پاسخ آیت الله گرامی درباره تزریق آمپول وسرم در ماه رمضان
  1. 58 از 4632