مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شوهرم نسبت به من بدبين شده ولي هر بار معذرت خواهي مي كند راه چاره چيست؟
دختران چگونه مي توانند براي ازدواج از تصميم هاي احساسي دوري كنند؟
پدرم و خانواده ام با خواستگار مورد علاقه ام مخالفت مي كنند چه كنم؟
آيا مي توان با فردي كه از نظر مذهبي ضعيف است ازدواج نمود و او را هدايت كرد؟
در صورت عدم توانايي انتخاب همسر بايد منتظر سرنوشت شد يا دوباره اقدام كرد؟
چگونه مي توان در ميان ما دانشجويان دوستان حقيقي را انتخاب نمود؟
آيا ازدواج با جوان مذهبي و متدين كه به نوارهاي موسيقي گوش ميدهدصلاح است؟
به دختري علاقمند هستم آيا مي توانم از راه مكاتبه از او خواستگاري نمايم؟
دختري را نامزد كردم و سپس به جهت عدم علاقه او را ترك كردم اكنون درامر ازدواج با او يا كس ديگر مردد هستم چه كنم
چه راهكارهايي وجود دارد كه زن مي تواند شوهر را از انتخاب همسر ديگربازدارد؟
با كسي كه رابطه برقرار كردم ولي خانواده مخالف ازدواج با او هستند چه بايد بكنم
به دختري متدين و با حجاب علاقمند شده ام رضايت خانواده ام را چگونه جلب نمايم تا با خواستگاري موافقت نمايند
  1. 583 از 4632