مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله سیستانی درباره تعیین عید فطر
پاسخ آیت الله سیستانی درباره روئیت هلال ماه
پاسخ آیت الله سیستانی درباره نیت روزه
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره استفاده روزه‌دار از اسپری
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی اعتماد به ساعت در وقت سحر
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره فراموشی نیت روزه ماه رمضان
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره قضای روزه در باقیمانده از ماه شعبان
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره رویت هلال ماه
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره ثبوت اول ماه
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره معیار تحقق اول ماه قمری
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره زنان چادری
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره رعایت حجاب
  1. 60 از 4632