مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اينكه گفته مي شود ميزان حق است به چه معناست؟
حق چه مفهومي دارد؟
براي جبران حق الله چه بايد بكنم؟

اگر فردي حق الناس را رعايت كند اما حق الله را رعايت نكند آيا حق الناس از او پذيرفته مي شود ؟ مثلاً غيبت نكند ، دروغ نگويد 000 اما نماز نخواند چه وضعيتي دارد؟
در جلسات ياد در مساجد كه كفش ها روي هم ريخته مي شود، آيا مي توان روي كفش ها پا گذاشت و عبور كرد؟
آيا مي توان گفت چون اكثريت مسلمين از اهل سنت هستند پس حق با آنهااست
آيا مذهب شيعه حق است يا مذهب اهل سنت به چه دليل
چرا زنان از حقوق پايين تري نيست به مردان برخوردارند؟
حواس ظاهري كه مورد قبول دانشمندان بوده است چند حس است؟
حيات معقول داراي چه ويژگيهايي مي باشد؟
با اين وصف كه مصالح و مفاسد واجبات و محرّمات به خود انسان ها باز مي گردد و خداوند محتاج عبادت هاي ما نيست، آيا عقاب و عذاب خداوند با عدالت وي منافات ندارد؟
ارزش خدمات و صدقات چيست؟
  1. 601 از 4632