مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره گوش ندادن به خطبه های نماز جمعه
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره خواندن نماز ظهر بعد از نماز جمعه
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره خواندن نماز جمعه
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره غصب مال توسط چند نفر
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره پیدا کردن مال نشانه دار
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره حفظ نوزاد پیدا شده در معرض خطر
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره قسامه
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره جدا نشدن مهر
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره بحث با آتیست
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره لیله الرغائب در ماه رجب
پاسخ آیت الله طباطبایی حکیم درباره ریختن قطره آب روی پاها ومسح کردن برپاها
پاسخ آیت الله طباطبایی حکیم درباره استدامه حکمی با حقیقی
  1. 65 از 4632