مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

توفيق به چه معناست؟
بهترين زمان خواب در روز، چه وقتي است؟
تكليف حقيقي انسان در عالم چيست؟ آيا غير از (لله شدن) مي توان چيزي راپذيرفت؟
پيامبر(ص) فرموده اند: (لذت من در زنان است) و علي(ع) مي فرمايند:(بپرهيز از شدت علاقه به زنان...) جمع بين اين دو چگونه است؟
روايت فرزندت را شش سال مهلت بده، بعد تا هفت سال در تربيت اوبكوش و او را به رفتار خود موءدب نما، را توضيح دهيد.
چرا قرآن را در شب قدر به سر مي گيريم؟
منظور از دعاي (اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك) چه مي باشد؟
علت دسته بندي افراد به كافر و منافق و مومن در قرآن چيست؟ اگر نشانه هاي نفاق در من باشد آيا به عذاب آنان گرفتار مي شوم؟
مقداري در مورد دعاي سحر برايم توضيح دهيد.
منظور از سبك شمردن نماز چيست؟
لقمه حرام چه تاثيري در انسان دارد و مال شبهه ناك به چه مالي گفته مي شود
مفهوم دقيق تقوا ، يقين و ايمان در قرآن كريم چيست؟
  1. 656 از 4632