مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آن كمالات بلند معنوي كه در اشخاصي مثل امام((رحمه الله)) و شهيد بهشتي و شهيدمطهري و... وجود داشت، آيا براي ما آدمهاي عادي هم زمينه دارد؟
براي تأمين كمبودهاي معنوي چه راهكارهايي وجود دارد؟
براي تأمين كمبودهاي معنوي چه راهكاري هست؟
من از پدر ومادرم دورم گاهي كه برايم مواد غذايي مي فرستند مقداري از آنها را به همسايمان كه داراي فرزندان زياد مي باشد مي دهم ، به نظر شما رضايت مادرم را بايد جلب نمايم يا رضايا من فقط شرط كافي مي باشد؟
آيا اشكال ندارد كه مادر نماز درقرائت سوره حمد يا توحيد يك آيه يا چند آيه آن را دوبار يا بيشتر تكرار كنيم؟
پسر برادرم معلول است و در كارهاي بهداشتي و حمام كردن به كمك من نياز دارد. كمك كردن به او براي من كه زن هستم، چه صورت دارد؟

چگونه ميتوان افكار منفي را از ذهن پاك كرد
نگاه خود را چگونه كنترل كنيم؟

آيا مي توان گفت هر كه در اين جهان كوردل است در آن جهان نيز كوردل گمراه خواهد بود؟
لطفاً بفرماييد حدود گذشت تا چه اندازه لازم است با توجه به اينكه در اسلام بسيار با ظرافت به اين امر توجه شده است و اگر در قبال همه بدي ها اعمال شود پس جاذبه و دافعه را چگونه ميشود توجيه كرد ؟
فرق بين گذشت و زير بار ستم رفتن چيست؟
چرا انسانهاي امروزي فقط به فكر منافع خودشان هستند و غم واندوه ديگرانرا احساس نمي كنند
چرا انسان هر چه بزرگتر ميشود گرايشش به نماز كمتر مي شود
  1. 670 از 4632