مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اثرات دعا را بيان كنيد؟
علت عدم استجابت دعا چه ميباشد؟
آداب دعا را بيان كنيد.
آيا دعا براي ديگران سودي دارد؟
آيا در دعا بايد فقط دعاهايي كه معصومين(ع) بيان نموده اند بخوانيم؟
بيان نمودن برخي فرازها از دعاها كه مخصوص انسانهاي كامل است را چگونه بيان كنيم؟
حكمت تأخير در استجابت دعا چيست؟
س) مذمتهايي كه در آيات و روايات درباره دنيا ميباشد چگونه توجيه ميگردد؟
آيا اين دعا صحيح است كه از خدا بخواهيم سلامتي را از ما نگيرد با اينكه خداوند متعال عادل است و هيچ وقت اين كار را نمي كند؟
زمان خواندن دعاي عهد چه موقع است ؟
از نظر قرآن و روايات ويژگي بهترين دعا چيست ؟
آداب خواندن دعاي عهد براي خانم ها چگونه است ؟
  1. 721 از 4632