مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً كمي در مورد فرقه بهائيت و عقايد آن و تاريخ و كارنامه عملي آنهابه ما آگاهي دهيد.

با وجود دين اسلام، تكليف ديگر اديان چگونه است؟ آيا پيروان اديان ديگر پاداش خواهند ديد؟

چه فرقي بين اب و والد است؟ آيا آزر پدر حضرت ابراهيم بود، يا عمو؟ آيا اب در آيه 74 انعام به معناي پدر است يا عمر؟

بر اساس نظر مراجع و علماي عظام زردشتيان، مسيحيان، يهوديان و كلاً اقليتهاي مذهبي پاك هستند؟ اگر كسي در اين فتوا به نظر حضرت امام خميني(ره) عمل نموده، آيا ميتواند در اين مسئله به نظر علماي ديگر كه آنها را پاك ميدانند مراجعه كند؟

با توجه به آيه 26 مائده منظور از مكان مقدّس چيست؟ چرا قوم حضرت موسي(ع) به آن مكان ممنوع الورود بودهاند؟

اگر فردي در مكه يا مدينه از فرمان سنيهاي وهابي نافرماني كند، و زيارت عاشورا بخواند، يا مولايش را صدا كند، يا كنار قبر امامان(ع) برود، اشكال دارد؟ اگر در اين راه جان بدهد، چگونه است؟

آيا ايرانيان در قديم زرتشتي بودند؟

رفتن به معابد مخصوص زرتشتيان، مسيحيان و يهوديان چه حكمي دارد؟ آيا گناه دارد؟

اديان زرتشت، مسيح و يهود را توضيح دهيد؟

در صورتي كه حضرت آدم و حوا اولين انسانها باشند، ازدياد نسل و به معناي ديگر تولد نوههاي ايشان چگونه بوده است؟

آيا يهودياني كه در اسرائيل هستند، پيروان واقعي دين يهود و حضرت موسي هستند؟ اگر پيروان آن حضرت ميباشند، پس اين همه آدم كشي و جنايات چه معنا و مفهوم دارد؟

گويند: زرتشت پيامبر بود، آيا اين سخن درست است؟

  1. 738 از 4632