مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حجرالاسود از كجا و توسط كدام پيامبر بار اول در كعبه نصب شد؟

علت مقدس بودن آن چيست؟

كمي راجع به فرقه صوفيه و دراويش و شيخيه توضيح دهيد. نظر اسلام و علما راجع به اين سه گروه چيست؟

در روايتي حرص از ريشههاي كفر شمرده شده و آن را عامل خوردن از درخت ممنوعه داشته است. با توجه به اين روايت حرص در پايه كفر است و حضرت آدم پايه گذار حرص است. آيا اين روايت قابل اعتنا است؟

تفاوت عرفان اهل بيت(ع) و عرفان صوفيه (ايراني) در چيست؟

با توجه به اين كه اگر پيروان سه كتاب آسماني تورات، انجيل و قرآن، واجبات دينشان را به درستي انجام دهند، آيا جايگاه آنان در جهان آخرت به علت اين كه دينشان اسلام نيست، با هم فرق دارد؟

ميدانيم كه كتاب انجيل، تورات و قرآن كتابهاي آسماني هستند و هر سه كتاب به وسيله خداوند فرستاده شدهاند؛ چرا بايد بين پيروان آنان اين همه تفاوت وجود داشته باشد؟

چرا قريب به اتفاق پيامبران از عربستان ظهور كردهاند؟

آيا حضرت آدم به خاطر يك نافرماني، مستحق چنان عقوبتي بود كه همه ما به خاطر آن از بهشت رانده شديم؟

چرا خداوند قبل از خلقت آدم از حضرت محمّدص امام علي و حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين ناميده نام برده است و فرشتگان اعمالي را براي اين بزرگواران قبل از خلقت انجام دادهاند، ولي در خصوص حضرت عيسي اين گونه نيست؟ منظور اين كه تا اين حدّ بزرگي و عزّت وجود ندارد.

بهشت حضرت آدم(ع) كجا است؟

اگر اسلام كاملترين دليل و تنها راه رستگاري است، پس فلسفه وجودي دين مسيح و يهود و تعداد اديان در عصر حاضر چيست؟

با توجه به نظر دانشمندان انسان به صورت حيوان بوده و بعد تكامل يافته و به شكل امروزي درآمده است. خلقت حضرت آدم چگونه بوده است؟ منظور خداوند از آيه كن فيكون در آفرينش چيست؟

  1. 745 از 4632