مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مرتاض كيست و چه قدرتي دارد؟ چگونه مي توان با استفاده از قدرت تفكّر كارهاي خارق العاده انجام داد؟

قبر پيامبران قيدار، حيقوق، يوشعدر كدام شهر ايران است؟

چرا يهوديان اين همه با اسلام دشمني دارند در حالي كه با ساير اديان اين گونه دشمني نمي ورزند؟

وضعيت پيروان اديان مختلف اعم از مسلمان، مسيحي و يهودي در جهان آخرت چگونه خواهد بود؟

چرا در كشور ايران اديان مختلفي وجود دارد.

آيا مي شود نمايندگاني از تمام اديان جمع شوند و دين خود را ارايه دهند و ديدگاه اديان خود را در ارتباط با انسان،مرگ، سعادت و ... عنوان نمايند تا مردم جهان بتوانند راه درست و دين كامل را بشناسند؟

پيامبر اولاد سبا كه بود و چه شد؟ آيا در شام و يمن سرزمين داشتند؟

براي دفاع از حقانيت اسلام، در مقابل ديگر اديان چه كتاب هايي را بايد مطالعه كنيم؟

با توجه به اين كه پدر و مادر همة انسان ها آدم و حوا است چرا انسان ها با وجود خويشاوندي، از هم غريبه اند؟

فرقة انحرافي اِكِنْكار مدعي است كه علماي شيعه آن ها را تأييد كرده اند. لطفاً در اين مورد و راه مبارزه با اين فرقه توضيح دهيد.

چه پيامبراني با هم نسبت پدري و پسري داشتند؟

آيا حضرت عيسي(ع) در مكان خاصي است و نياز به خوراك و مسكن دارد؟

  1. 750 از 4632