مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه ميتوان از آيات مربوط به قوم حضرت لوط به خصوص لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآء در مورد انحرافهاي اخلاقي در جوامع غربي استفاده كرد؟

به حكم خداوند چه حيواناتي براي يهوديان حرام شد و چرا؟

دو بيت زير مربوط به كدام آيات قرآن است؟

نگارينا شنيدستم كه گاه محنت و راحتسه پيراهن سلب بود ست يوسف را به عمر اندر

يكي از كيد شد پرخون دوم شد چاك از تهمتسوم يعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر

رودكي

اسم چهار پيامبري كه زندهاند را بيان نماييد.

كدام پسر از پدرش سرپيچي كرد؟

در مورد كلمة اسباط توضيح دهيد؟

كدام پيامبر پدر نداشت و در كودكي پيامبر شد؟

چه كسي در ساختن كشتي، به حضرت نوحغ كمك كرد؟

قرآن چرا بر مسلمانان نازل شده و بر سني يا يهودي، نازل نشده است؟

معناي نام سورههاي لقمان، نوح و يوسف چيست؟ چه منبعي براي دستيابي به معناي آنها وجود دارد؟

لطفاً ادياني را كه قرآن از آنها نام برده، نوشته و بفرماييد كه داراي چه ويژگيهايي هستند؟

مگر زن فرعون چه اعمال نيك ديگري به غير از نگهداري حضرت موسيغ چه اعمال نيك ديگري انجام داده بود كه درخواست بناي خانهاي در بهشت و در نزد خدا را كرد؟

  1. 774 از 4632