مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا برادران يوسف توبه كردند و نجات يافتند؟ آيا اصحاب باغ ـ كه در سورة قلم آمده است، توبه كردند؟

زندگي نامة حضرت داودغ را بنويسيد؟

حضرت موسيغ كه فرزند عمران بود، حضرت مريمنيز دختر عمران بود، آيا اين دو با هم برادر و خواهر بودند؟!

شرح حال ادريسغ كه پيامبران الهي بودهاند، چه بوده است؟

با توجه به داستان حضرت يوسفغ در قرآن كريم كه آمده است آن حضرت پس از دادن سهم گندم برادران خود، حتي پول آنها را هم كه از آنان گرفته بود، در بار آنها گذاشت تا لعلّهم يرجعون; آيا اين اقدام حضرت يوسف، صرف بيت المال براي امور شخصي به حساب نميآيد و آيا مصلحتي عمومي در ميان بوده است تا شبهه را برطرف كند؟

حضرت ابراهيمغ هنگامي كه گمان كرد ماه خداي اوست و گفت: فَلَمّا اَفَلَ قالَ لا اُحِبُّ الاَفِلين، آيا درست است كه حضرت ابراهيم، گمان كند كه واقعاً ماه، پروردگار اوست؟

با توجه به اين كه خداوند هرگز ديده نميشود، چگونه حضرت موسي توانست با خدا صحبت كند، و خدا بر او تجلي شد؟...

آيا حضرت عيسيغ داراي پدر بودهاند يا خير؟

آيات قرآن، بودن خار و خاشاك در اطراف گل را چگونه وصف مينمايد; براي مثال حضرت يوسف كه گلي در بين يازده خار بود، از ميان آنها سربلند و سرافراز شد و رشد نمود؟

خداوند جسم ندارد، پس چرا حضرت ابراهيم و اسماعيل براي خدا خانة كعبه را ساختند؟

نهايت آرزوي پيامبران چه بوده است؟

لطفاً زندگاني حضرت موسي -ع - را توصيف كنيد و بنويسيد داستان آن حضرت در چه سوره هايي از قرآن آمده است؟

  1. 783 از 4632