مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا براي تحقيق شخصي مي توانم انجيل يا تورات بخوانم؟ (از جهت ايجاد شبهه ميپرسم)

چرا تبليغات اسلام بسيار كم شده در مقابل اديان ديگر؟

بدون شك دين اسلام برترين اديان است، چرا كه رهبران و اماماني همچون امامصادق( داشته است. چرا در حال حاضر مسلمين از بعضي جهات از غير مسلمين عقب مانده ترند و از نظر تكنولوژي فاصلة زيادي با جهان غرب داشته باشند.

هنگامي كه حضرت ابراهيم مي خواست اسماعيل را قربانيكند يك گوسفندي از سوي خدا آمد، هنگامي كه يك گوسفند را قرباني كرد پس چطور از نسل آنها براي همه باقي ماند؟ يعني اين كار دو بار انجام شد يا چيز ديگر؟

در يك جامعه اسلامي صلاح مملكت مهم است و ارجحيت دارد يا صلاح و اجراي دستورات اسلامي؟

آيا راجع به تولد حضرت مسيح( و اينكه ايشان پدر نداشته اند علم به نتيجه رسيده است و چنين امري از لحاظ علمي ثابت شده است؟

صائبي به چه كسي مي گويند؟ همچنين وهابي، زنادقه، اشاعره، معتزله، زنديه واسماعيليه؟

آيا فقط شيعيان وارد بهشت مي شوند؟ يا اينكه از يهوديان يا مسيحيان سؤالاتي در قيامت مي كنند؟

بعضي مواقع در اصول اعتقادي (توحيد، نبوت ومعاد) و يا ادعيه در ما تشكيك بوجود مي آيد، علت چيست و چگونه عمل كنيم؟

آيا راجع به تولد حضرت مسيح( و اينكه ايشان پدر نداشته اند علم به نتيجه رسيده است

از زمان خلقت حضرت آدم( و بوجود آمدن انسان چقدر مي گذرد؟

تفاوت دين مسيحيت و اسلام چيست؟ توضيح دهيد؟ جواب به پاسخ نمي خورد

  1. 799 از 4632