مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

همانطور كه مي دانيم اسلام ديني است كامل حال اديان قبل از دين اسلام ناقص بوده اند يا خير. و اگر ناقص بوده اند آيا مردماني كه در آن زمان ساير پيامبران مي زيسته اند مي توانند اعتراض كنند و اين منافقات با عدل الهي ندارد؟

آيا تعاليم انبياء الهي حاوي فرهنگ مرد سالاري است؟

آيا در اديان ديگر آسماني مانند (يهودي، مسيحي و ...) نيز چيزي به نام عرفان وجود دارد و يا تنها در اسلام خلاصه ميشود يا وجودي كه با ورود اين دين تمام آن اديان نسخ شدهاند يا به گونهاي ديگر آيا مگر نه اين است كه شناخت ذات احديت تنها از راه كلام و رفتار سفراي آسماني كه حامل برنامههاي انسانساز ميباشد ممكن است در صورتي كه تمام آن اديان تحريف شدهاند و جز يك سري مطالب پوچ و بيمحتوا در آنها يافت نميشود پس چطور ممكن است از غير اين راه يك محدود بتواند نامحدودي را درك كند؟

بهائيت چيست ؟

اگر در اسلام اصل بر تساوي حق و حقوق و دوست داشتن بين فرزندان است در سوره حضرت يوسف( چراحضرت يعقوب( بين فرزندان تبعيض قائل مي شود به طوري كه فرزندان را به آن كاري كه انجام دادند مجبور مي كنند؟حضرت داوود ع قبل از حضرت ابراهيم ع مي زيستند يا بعد از ايشان؟ اگر قبل از ايشان بوده اند كه هيچ، ولي اگر بعد از حضرت ابراهيمع بوده اند چرا كتابي بر ايشان نازل شده مگر كتاب حضرت ابراهيم ع كافي نبوده يا تحريف شده و يا دليل ديگري داشته است؟

با توجه به اينكه شريعت و دين از موقع مبعوث شدن حضرت نوحع بوجود آمده شريعت پيامبران قبل از ايشان چه بوده و آنها چه ديني را تبليغ كرده اند؟ و حضرت نوح كه صاحب شريعت هستند پس چرا كتابي بر ايشان نازل نشده ولي حضرت داوود كه صاحب شريعت نيستند صاحب كتاب زبور است؟

چرا وقتي آدم و حوا از آن ميوه ممنوع خوردند لباس و پوشش آنها از تنشان خارج شد آيا نمي شد لباس آنها به شكل لباس زشتي در مي آمد؟

چرا ما مسلمانان از ديگر اديان غير مسلمان اروپايي از نظر علم روز عقب مانده ايم؟

چرا يهوديان از ثروتمندترين مردم دنيا هستند با توجه به اينكه سرزمين مشخصي براي زندگي ندارند و چرا سياستهاي كشورهايي مثل آمريكا بر طبق خواسته هاي آنان پيش مي رود و اينكه اينهمه ثروت و سرمايه از كجا آورده مي شود؟

آيا حديث و روايت يا آيه قرآني خاصي دال بر ممنوعيت معاشرت مسلمان با فردي تابع اديان ديگر مثل بهائيت است؟ در صورت اطلاع با ذكر منبع قيد كنيد؟

در آيه 65 سوره مباركه كهف آيا آن عبد خدا از موسي مقام بالاتري دانست آيا انساني ديگر مي تواند بالاتر از مقام يك پيامبر باشد لطفاً جواب را با توجه به آيات بعدي نيز بفرماييد؟

  1. 800 از 4632