مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ايمان به چه چيزي گفته مي شود، و فرق آن با اسلام چيست؟ براي تحكيم پايه هاي ايمان چه بايد كرد؟

اين جانب از مريدان امام عزيز و رهبر انقلاب هستم و كاملاً به نظر اسلام اعتقاد دارم، ولي در محلة ما جواناني هستند كه نسبت به انقلاب منتقدند. (البته بعضي به دليل اشتغال، بعضي ديگر به دليل علاقه به روابط آزاد جنسي و ...) بنده بارها در اين مورد با آن ها بحث كرده ام و با وجود آوردن دلائل فراوان باز آن ها عقيده و نظر خود را دارند. به نظر شما بنده به بحث با آن ها ادامه دهم يا سكوت كنم؟ اگر ادامه دهم، با آنها چگونه رفتار نمايم؟

در كتابي مطرح شده بود كه هر مسلماني به زيارت امام زاده اي برود به هنگام مرگ و يا بعد از آن، امام زادگان به ديدن آن شخص مي آيد. آيا اين مطلب صحت دارد؟

آيا شبيه سازي مورد تأييد اسلام است؟ اگر نيست، چرا مراجع ما نسبت به آن سكوت نموده اند؟

مگر اسلام كامل ترين و آخرين دين نيست؟ پس چرا اكثر مردم دنيا مسيحي هستند؟

در روايات آمده است كه نماز هاي پنج گانه را در پنج وقت بخوانيد، ولي ما مسلمانان ايراني در سه وقت مي خوانيم مگر سنّت نيست؟ آيا بزرگان دين ما به اين سنّت عمل مي كردند؟ چند نفر را نام ببريد.

آيا اصولاً خداوند همة غير مسلمانان را گرفتار جهنم و عذاب مي كند؟ پس كساني كه مانند ادبسون و ساير مخترعان خدمات بزرگي را نسبت به جامعه بشري انجام داده اند، چه مي شوند؟

عقد موقت زن مسلمان با مرد غير مسلمان چه حكمي دارد؟

در كتاب ديني دوم دبيرستان ص 120 آمده است: احتمال بدهد امر و نهي او تأثير مي كند. پس اگر بداند اثر نمي كند، واجب نيست. اين جمله جاي بسي تعجب دارد، چون امر و نهي وظيفة مسلمانان است و انجام وظيفه ربطي به سود يا نفع و يا ضرر كردن ما ندارد.

آيا مهم ترين دليل براي واجب بودن نماز بر مرد رسيدن به 15 سالگي است؟

با توجه به راه هايي كه در مجلة معارف شمارة 55 ص 148 براي پي بردن به علاقه متقابل فرد مورد علاقه مان بيان شده، چنان چه ديدارها و رفت آمدها به قدري كم باشد كه از آن راه ها نتوانيم علاقه وي را كشف كنيم، از چه راه ديگري مي توان استفاده نمود؟

دربارة زندگاني محيي الدين عربي و وضعيت تحصيلي و علمي و معيشتي او توضيح دهيد.

  1. 819 از 4632