مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا كانديداي مجلس شوراي اسلامي مي تواند در سخنراني هاي خود آزاد باشد و آن چه دلش مي خواهد بگويد؟

چرا كسي به فكر وضع معيشتي مردم نيست ؟ چرا عده اي خانه و ماشين آن چناني دارند؟ وعده اي به زحمت مي توانند نان شبشان را تهيه كنند؟ چرا در يك مملكت اسلامي كسي به فكر تهيدستان نيست .

آيا اگر كسي كلاًّ اعتقاد مذهبي و ديني نداشته باشد و يا به طور كلّي لاييك باشد, مي توانديك فرد خوب و رستگار در زندگي باشد؟

چرا نمي دانم وقتي كه كتاب هاي شريعتي و مهندس بازرگان و سروش را در حدّ فهم خودمطالعه مي كنم يك حالت عصيان نسبت به دين و روحانيت و بي ايماني نسبت به شرعيان پيدا مي كنم و همه ءمسائل اسلامي را مي خواهم با ديد علمي تطبيق دهم و يك حالت بي ايماني و بي بندوباري پيدا مي كنم , ولي در مقابل كتاب هاي امثال شهيد مطهري و شهيد دستغيب و... را كه مطالعه مي كنم يك حالت آرامش روحي وثبات پيدا مي كنم . حال نمي دانم عيب من در چيست ؟ لطفاً اين حقير را راهنمايي كنيد.

فرق تضاد و حركت از نظر ديالكتيك و فلاسفهء اسلامي در چيست ؟

باور ديني با دين باوري يعني چه ؟

بر اساس قانون مجازات اسلامي و آيهء اگر كسي عمداً و از روي قصد,با آلت قتّاله شخصي را بكشد, علاوه بر قصاص , آيا خسارات مالي را كه در نتيجهء قتل به اولياي مقتول واردمي شود, مانند مخارج پزشك قانوني و كفن و دفن بايد پرداخت كند؟

چرا در تاريخ اسلام از امّ كلثوم يادي نشده است ؟

بعضي از فرزندان در دامان مادرن و پدران پاك رشد مي كنند, ولي بعداً نسبت به مسائل ديني بي اهميت مي شوند و بر عكس علت چيست ؟ چه بايد كرد كه فرزندان اين طور نباشند؟

اسلام در چه مواردي زدن و كتك را ـ چه در موارد شخصي وچه در موارد اجتماعي ـ مجاز مي داند؟

چرا خداوند متعال راضي شد بعد از رحلت نبي گرامي اسلام , دنيا طلبان , آخرين و كامل ترين دين او را از مسير حق منحرف كنند و درنتيجه تا ابد مسلمانان ذليل و اولياءاللّه مظلومانه شهيد شوند؟

چرا در اسلام عطر زدن براي مردان ايراد ندارد, ولي براي زن هاجائز نيست ؟! همان طور كه مرد از بوي خوش زن لذت مي برد, زن نيز از بوي خوش مرد لذت مي برد. چرا براي مرد گناه محسوب نمي شود؟

  1. 853 از 4632