مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا شما خاطرهاي از رزمندگان اسلام دربارة قرآن كريم ميدانيد؟ دو مورد براي ما بنويسيد؟

آيا خداوند در قرآن فرموده است كه در آخر الزمان كشورهاي فراواني هستند كه بر ضرر اسلام فعاليت ميكنند؟

چرا دو خواهر نميتوانند زن يك مرد شوند؟

آخرين عمليات رزمندگان اسلام كه نام آن در قرآن آمده، كدام عمليات بود؟ لطفاً دربارة آن توضيحاتي بدهيد.

علم دين را از چه كسي بايد فرا گرفت؟

از ديدگاه قرآن و اسلام ملاك دوستيابي و انتخاب دوست خوب چيست؟

فلسفة خواندن نماز ميّت چيست؟

با اينكه پيامبراكرمالگوي همة مسلمانان بوده و خودش ميفرمايد: صَلُّوا كما رأيتموني اُصلّي پس چرا بين عامه و خاصه در وضو گرفتن اختلاف است، و منشأ اختلاف چيست؟ با اينكه شيعه، بر خلاف ظاهر آية شريفه، الي را به معناي مع ميگيرند؟

از نظر اسلام، دروغ مصلحتي چيست و چه حكمي دارد؟

چرا به مدينه و مكه، مكرّمه و منوّره ميگويند؟

از ديدگاه قرآن و اسلام آيا خودكشي در صورتي كه هيچ راهي وجود نداشته و از طرفي آبروي يك يا چند خانواده در ميان است و حتي ممكن است براي آنان خطر جاني وجود داشته باشد جايز است؟

در سوره واقعه پس از تقسيم انسانها به اصحاب ميمنه، اصحاب مشئمه و سابقون، در مورد سابقون ميفرمايد: ثُلَّةٌ مِّنَ الاْ ?َوَّلِينَ وَ قَليلٌ مِّنَ الاْ ?َخِرِينَ آيا معناي آيه، گروهي از امتهاي پيشين و اندكي از امت اسلامي است يا گروهي از پيشينيان; يعني دسته اول (اصحاب يمين) و اندكي از متأخرين; يعني دستة ديگر (سابقون) است؟

در آيه 39 و 40 نيز همين پرسش مطرح است، آنجا كه ميفرمايد: ثُلَّةٌ مِّنَ الاْ ?َوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِّنَ الاْ ?َخِرِينَ.

اگر معناي اول مراد است، پيشينيان و متأخرين چه كساني هستند و پيشينيان و متأخرين از چه زماني شروع و در چه زماني خاتمه مييابند؟

  1. 875 از 4632