مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يك سير مطالعاتي براي فلسفة اسلامي و اصول اعتقادي لطف بفرمائيد.

آيا دينداري يافت مي شود و معني دارد كه جاهل باشد؟

آيا ميتوان علم و دين را از هم جدا كرد؟

چرا وقت دعا دستها به سمت آسـمان ميرود ؟

رحم اجاره اي در اسلام چه حكمي دارد و در صورت پذيرش مادر واقعي كيست ؟

يك انسان به دور از اصول فرهنگي و موازين اسلامي را چگونه ميتوان به راه صلاح كشاند؟

چرا بعضي دو اصل از اصول 5گانه بالا را جزء اصول مذهب بيان ميكنند، حال آنكه در دين مبين اسلام هر 5 ركن جزء اصول دين است.

به شدت نيازمندم براي ادامه تحصيل در رشته فلسفه اسلامي، غرب يا فلسفه علم در مقطع كارشناسي ارشد راهنمايي شوم؟

عمق اين بدعت عمر كه بين مسلمين در توزيع بيت المال فرق قائل شد آيا تا كنون منشاء تمامي فقر در جوامع است يانه ؟

به نظر من هيچ نيازي به احكام اسلامي در اين دنيا نيست و خود انسانها كفايت ميكنند و همان عقلي كه اسلام را پذيرفتهاند اينها را رد ميكند (لطفاً به من به ديدگاه يك انسان بدون دين كه دين را ميشناسد پاسخ دهيد.)

آيا ميتوان گفت مجلس خبرگان براي تعيين شخصي به نام ولي فقيه كه بر امور مسلمين تسلط دارد داراي خطا و اشتباه نيست؟ اين خطا را چه كسي بايد جبران كند؟

كمال مطلق در اسلام براي انسانها چيست؟

  1. 884 از 4632