مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا اسلام بين زن و مرد در بعضي موارد فرق گذاشته و حق مردان بيش از زنان است؟آيا جدا كردن و پيوند قلب، كليه، كبد و... مسلماني كه دچار مرگ مغزي شده و بنا به تشخيص پرشكان فوت وي حتمي است به اشخاصي كه داراي بيماريهاي صعبالعلاج و نياز به اعضاي مذكور دارند جايز است؟ با وصيت و اجازه خود فرد يا ولي ميتخودكشي در اسلام چه حكمي دارد؟آيا مجوزهاي وزارت ارشاد و سازمان تبليغات اسلامي و يا پخش نوارهاي شادي كه از تلويزيون و راديو پخش ميشود براي حلّيت گوش دادن آنها كافي است؟ يعني توجيه شرعي درست ميكنند؟الف) بهترين رفتار و اخلاق براي يك دختر جوان كه نشانه شخصيت و احترام است چه ميباشد؟

ب) چه كنيم كه هم احترام ديگران را نگه داريم و هم عفت و پاك دامني ما زير سؤال نرود؟

ج) يك شخصيت اسلامي چگونه شخصيّتي است؟يك شخصيت اسلامي چگونه شخصيتي است؟خود كشي كردن در اسلام چه حكمي دارد؟چرا در دين اسلام فقط پسرها به خواستگاري ميروند و دخترها حق انتخاب ندارند؟فردي است كه به نماز ميآيد ولي كارهاي خلاف اسلام انجام ميدهد. مثل استمناء، لطفاً راهنمايي كنيد تا آن فرد را توجيه كنم.آيا اين مطلب صحت دارد كه اسلام براي اثبات خود از فلسفه استفاده مي كند وبعد آنرا كنار گذاشته و مورد عمل قرار نمي دهد در نتيجه پويايي ندارد؟التقاطي فكر كردن يعني چه و آيا در اسلام پذيرفتني است يا خير؟مردم ايران و كشورهاي مسلمان كه به خداوند اعتقاد دارند و او را ميپرستند و خداوند هم وعده فرموده كه هر كس او را عبادت كند به بهشت ميرود. در صورتي كه بيشتر كشورهاي خارجي مثل آمريكا و روسيه و آلمان و... كه به خداوند اعتقادي ندارند به جز عده قليلي از آنها، آيا همه آنها به جهنم ميروند؟ لطفاً جواب كامل همراه با جزئيات بيان فرمائيد.  1. 901 از 4632