مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مي گويند هر كسي اعتراف به « اشهد ان لا اله اللَّه و اشهد ان محمّداً رسول اللَّه » بنمايد مي توان او را مسلمان دانست ، اگر اين تنها شرط مسلمان بودن شخصي باشد . مثلاً چطور مي توان شخصي را كه نه نماز مي خواند و نه زكات مي دهد و نه روزه مي گيرد و نه از محرّمات الهي پرهيز مي كند مسلمان واقعي دانست ، آيا اين گونه افراد فقط مسلمان شهادتي نيستند ؟
يك فرد مسلمان ، رفتارش چگونه بايد باشد ؟
وظيفه ما در موقعيّت كنوني چيست ؟
مساوات در اسلام چگونه است ؟
اعتقادات شيعه در اصول و فروع ؛ بر چه پايه اي استوار است و مبناي اماميه در سجده بر زمين و كيفيّت خاصّ آنها در وضو كدام است ؟
نقش عمل از نظر اسلام چگونه است ؟
مسلمان كيست ؟
آيا مي توان به بعضي از دستورات دين عمل كرد و به بعضي ديگر عمل نكرد ؟
آيا كساني كه هميشه به اين و آن اشكال مي گيرند كه چرا بي حجاب هستي و دهها چراي ديگر ؛ خودشان مسلمان هستند يا به مسلماني تظاهر مي كند ؟
آيا مسلمانان با مذاهب مختلف مي توانند با هم متحد باشند ؟
آيا مسلمان مي تواند تنها به بخشي از احكام اسلام عمل كند ؟
بهترين چيزي كه با آن مي توانيم مسلمان بودن خود را براي يك غيرمسلمان ثابت كنيم ، چيست ؟
  1. 912 از 4632