مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند ، همه ملّت ها و اقوام را هدايت نكرده و تنها ما مسلمانان را به نعمت اسلام ، مفتخر ساخته است ؟
ما بايد اوّل مسلمان باشيم بعد ايراني يا برعكس ؟
چگونه است كه در ظاهر امر ساير اديان الهي از ما پيشرفته تر هستند و تكنولوژي و رفاه آنان بيشتر است ؟
چرا مسلمانان ، دين موسي و عيسي را قبول ندارند با آنكه آنها از پيامبران اولوالعزم و داراي كتاب مي باشند ؟
آيا ارزش يك شخص به ظاهر مسلمان ( كه بگويد خدا پرستم ؛ نماز بخواند و روزه بگيرد و دروغ هم بگويد . . . ) بيشتر است يا يك شخص كافر كه خدا را هم قبول ندارد ؟
آيا يك مسلمان مي تواند در برابر سؤال شخص كافري كه فلسفه حكمي را مي خواهد پاسخ بگويد ؟
راه اساسي از ميان برداشتن تفرقه و نفاق در اجتماعي چيست ؟
چرا استعمارگران بيشتر در كشورهاي اسلامي به فعاليت مي پردازند ؟
چرا تنها غرب در صنعت و تكنولوژي ترقي كرده است ؟ آيا مسلمانان نمي توانستند در اين زمينه پيشرفتي داشته باشند ؟
آيا مي توان با كنار نگذاشتن ارزشهاي اسلامي و انساني در علم و صنعت پيشرفت كرد ؟
آيا مي توان گفت غرب در پيشرفت خود در بسياري از موارد از حقايق قرآن استفاده كرده است ؟
چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند ؟
  1. 913 از 4632