مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا اروپائيان در علم به درجات عالي رسيدند ؟
چرا فساد اخلاقي در جوامع غربي موجب ضعف و انحطاط تمدن آنان نشده است ؟
چرا پيروان اديان ديگر ، مانند يهوديان و مسيحيان ثروتمند و مرفهند اما پيران اسلام در فقر و عقب ماندگي به سر مي برند ؟
آيا اسلام با تكنيك موافق است و اگر موافق است چرا مسلمانان عقب مانده هستند ؟
آيا مذهب عامل عقب افتادگي مسلمانان است ؟
وحدت مسلمين حول چه محوري بايد صورت گيرد ؟
چرا اين ماركسيستها و چپ گراها كه هيچ نمي فهمند از نظر ماديات و صنعت پيشرفته اند ولي ما خداپرستان دانا و فهميده به هيچ نرسيده ايم ؟
آيا علت عقب ماندگي مسلمانان غير قابل درك بودن مفاهيم قرآن نيست ؟
آيا وجود اختلاف و تفرقه در بين مسلمانان با حقانيت اسلام منافات ندارد ؟
چرا مسلمانان پس از رحلت پيامبر ( ص ) از اجراي كامل اسلام سرباز زدند و به جاهليت برگشتند ؟ آيا ممكن نبود خداوند برنامه اصلاحي اسلام را طوري قرار دهد كه وقفه اي در آن حاصل نگردد ؟
چگونه مسلمانان مي توانند به سعادت دست يابند ؟
چرا با اينكه مسيحيت كنوني به انحراف و خرافه كشيده شده در جهان گسترش يافته و در مقابل ، اسلام ، كه آيين صحيح و بدون انحرافي است ، نفوذ و گسترش كمي كرده است ؟
  1. 914 از 4632