مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1 - توصف و درويشي از چه زماني در بين مسلمانها پيدا شده است ؟
سير و سلوك چيست؟ آيا در اين راه بايد از قطب و مرشد پيروي كرد؟
: نظريه «خلق جديد» عرفا چيست؟ ديدگاه ملاصدرا درباره آن چيست؟
براي شناخت خدا از طريق سير درون و شهود باطني چه راه​هايي وجود دارد؟

گرايشهاي صوفيگري از چه قرني به محيط اسلامي راه يافت و در ميان مسلمين نفوذ پيدا كرد؟

آيا اين ادعا كه، لفظ صوفي در عصر حضرت علي (ع) نيز متداول بوده و بر زهاد و عباد اطلاق مي​شده است، صحيح است؟

آيا تصوف، در ميان شيعيان گسترش بيشتري داشته است يا در ميان اهل سنت؟

عامل مهم تشعب زياد در سلسله​هاي تصوف چيست؟

نظرات مختلف در مورد واژة تصوف چيست؟

بعضي از تضادهايي كه تصوف گرفتار آن شده چيست؟
صوفيان براي جدا كردن مردم از علما از چه حربه اي استفاده مي​كنند؟

سر انشعابات زياد تصوف چيست؟

  1. 927 از 4632