مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مراد از شيخ و قطب و مرشد، در مكتب صوفيه چيست؟

حدود اختيارات اقطاب در مكتب صوفيه چگونه است؟

راه شناسايي قطب در مكتب صوفيه چگونه است؟

اعتقاد صوفيان بر قطب و مرشد، چه خطراتي به دنبال دارد؟

آيا قطب و مرشد، نزد علماي اسلام جايگاهي دارند؟ عقيده علماء اسلام راجع به اين گروه چيست؟

صوفيان قرآن را چگونه تفسير مي​كنند؟

غزالي كه بود؟

بايزيد بسطامي كه بود؟

اگر خداوند روزي همه موجودات را ميرساند، پس چرا همواره مردمياز گرسنگي ميميرند؟
آيا اكر كسي از امور پنهاني و ماوراي حس خبر دهد، دليل بر خوبي و تقرب او به درگاه خداوند متعال نخواهد بود؟

مرحوم ملا احمد نراقي در مورد مقام (رضا) چه ميگويد؟

چگونه حضرت مسيح مظهر اسم خالق و محيي خدا شد؟
  1. 929 از 4632